Hemen 2.317 erabiltzaile
Hauek 82.816 mezu

Administratzailea(k):

Kontaktua:

kaixo@mastodon.eus

Jokabide Kodea

Jarraibide hauek ez dira dokumentu legal bat, eta bere interpretazioa instantzia honen administrazioaren esku dago. Erabiltzaileei edukien moderazio-gidalerroei buruzko ikuspegi bat emateko daude hemen, besterik ez:

Eduki mota hauek denbora-lerro publikotik kenduko dira:

 • Gehiegizko publizitatea
 • Automatikoki eta iragazi gabe argitaratutako hirugarrengoen albisteak
 • Etiketatu gabeko biluztasuna, pornografia eta eduki sexual esplizitua, artisten irudikapenak barne
 • Etiketatu gabeko indarkeria grafikoa edo gorea, artisten irudikapenak barne

 

Eduki mota hauek denbora-lerro publikotik kenduko dira eta zerbitzura sarbidea ukatzeko arrazoi izan daitezke dute:

 • Arrazakeria edo arrazakeriaren defentsa
 • Sexismoa edo sexismoaren defentsa
 • Genero diskiminazioa edo sexu-orientazioaren araberako diskriminazioa, edo haien defentsa
 • Xenofobia

 

Eduki mota hauek esplizituki debekatuta daude eta zerbitzu honetara sarbidea ukatzea ekarriko dute:

 • Adingabekoen irudikapen sexualak
 • Frantzian edo espainian legez kanpokoa den edukia
 • Holokaustaren ukazioa edo Nazien sinbologia
 • Ideologia nazionalsozialista bultzatzea

 

Beste erabiltzaile batzuk zelatatzea edo jazartzea, edo beste erabiltzaile batzuek zerbitzua erabiltzea oztopatzea, edo zerbitzuaren errendimendua degradatzea, edo beste erabiltzaile batzuk jazarpenera edo aipatutako ekintzak burutzera bultzatzea debekatuta dago, eta zerbitzua erabiltzeko eskubidearen galera ekar lezakete. Adibidez, baina ez solik hauetara mugatua:

 • Esplizituki elkarrizketa uztea eskatu duen erabiltzaile bati mezuak bidaltzen jaraitzea jazarpentzat hartu daiteke, plataformak erabiltzaileen eskura jarritako pribatutasun tresnak erabiltzen ez badira ere.
 • Baimen espliziturik gabe pertsona baten datu pertsonalak argitaratzea jazarpentzat hartu daiteke.
 • Beste erabiltzaile batzuei elkarrizketarekin jarraitu nahi ez duen erabiltzale batengana zuzentzera bultzatzea jazarpentzat jo daiteke.

 

Edozelako kasuan, instantziaren administratzailek erabakiko dute noiz eta zein neurri hartu, legeak ezarritako mugen barruan.